Cách trình bày bố cục hình ảnh cho không gian thiết kế hẹp

Dưới đây là một số cách trình bày  ý tưởng cho không gian hẹp mà những người  mới học nên tham khảo.

bo-cuc-hinh-anh-cho-khong-gian-hep
bo-cuc-hinh-anh-cho-khong-gian-hep-2
bo-cuc-hinh-anh-cho-khong-gian-hep-3
bo-cuc-hinh-anh-cho-khong-gian-hep-4
bo-cuc-hinh-anh-cho-khong-gian-hep-5
bo-cuc-hinh-anh-cho-khong-gian-hep-6

Nguồn: VietDesigner