Moon thiết kế những gì?

LOGO & BRANDING

Logo là nền móng đầu tiên của doanh nghiệp. Nhận diện thương hiệu là yếu tố khẳng định mạnh mẽ vị thể của doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng.

BAO BÌ SẢN PHẨM

Bao bì tốt có khả năng liên kết cảm xúc tới khách hàng sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh rất lớn. Để giúp người tiêu dùng nhận diện tốt các sản phẩm, cần chú trọng đầu tư quảng bá hình ảnh và thiết kế bao bì sản phẩm một cách chuyên nghiệp.

CATALOG – BROCHURE

Càng ngày chất lượng cả về nội dung, hình ảnh đều được cải thiện đáng kể, nên Catalog – Brochure vẫn là một trong những công cụ trợ giúp đắc lực cho bán hàng nói chung trên thị trường.

project

Dự án thiết kế

Nếu hứng thú với những sản phẩm mình làm
bạn có thể liên hệ mình đề xuất hợp tác, hoặc có thể trao đổi kiến thức qua một buổi cafe..

Rất vui khi được hợp tác!

 

Contact Moon: