Tổng hợp 10 font chữ đẹp nhất cho thiết kế đồ họa 2016

Trong thiết kế đồ họa, font chữ cực kỳ quan trọng bởi nó thể hiện ý nghĩa nội dung của chữ trong bản thiết kế của bạn. Người làm thiết kế cần phải tìm hiểu ý nghĩa của từng font chữ để biết cách chọn font chữ đó cho nội dung nào phù hợp. Dưới đây là tổng hợp fonts chữ miễn phí đẹp nhất cho thiết kế đồ họa 2016:

Twikling Font


Nu Jazz Font
Nu Jazz

Sucesion Slab Font

Enchanted Land

Enchanted Land

Disoluta FFP
Disoluta FFP
The universe in a nutshell Font

The universe in a nutshell Font

Monserga FFP Font

Monserga FFP Font
Orkney Font Family
Orkney Font Family

Peace Sans Font

Peace Sans Font

Lombok Font

lombok

Nguồn: Tổng hợp