Thiết kế brochure A4 gập 3 và bộ branding cho thương hiệu bột lá nhuộm tóc nổi tiếng Ogatic.