Trong bài viết này mình xin chia sẻ một số mẫu mockup logo 3D mình sưu tập được, cần thiết cho mỗi designer

1. 3d glass window logo

Link download: https://goo.gl/QUcyGU

2. Shop Facade Logo

Link download: https://goo.gl/HHUsSU

3. Shop Facade Logo (2)

Link download: https://goo.gl/9DUrhb

4. Styrofoam

Link download: https://goo.gl/Ew7As3

5. 3D Wall Logo MockUp

Link download: https://goo.gl/DrxcS1

 

Updating…