Giới thiệu và trình tự học Adobe Indesign CS6

Phần mềm Adobe Indesign CS6 là một phần mềm dàn trang chuyên nghiệp nhất hiện nay. Đây là một phần mềm rất dễ sử dụng, nhanh chóng để thiết kế tạp chí, sách, báo..  thích hợp với những người thiết kế đồ họa chuyên nghiệp.

Chức năng:

Phần mềm Indesgn CS6 có thể vẽ vector, xử lý chữ và dàn trang, độ trong suốt, khả năng in ấn và xuất file PDF đáng tin cậy. Ngoài ra, Indesign CS6 có khả năng kết hợp nhịp nhàng với các phần mềm đồ họa chuyên nghiệp khác. Với nhiều tính năng tiện lợi, nhanh chóng sẽ giúp cho người thiết kế tạo ra một ấn phẩm nhanh và hiệu quả nhất.

Adobe-InDesign-CS6
Dưới đây là trình tự học cho người mới bắt đầu với Adobe Indesign CS6:
1. Làm quen với Indesign.
2. Các công cụ trên thanh (Tool Box).
3. Làm việc với Layout.
4. Làm việc với văn bản.
5. Làm việc với màu sắc.
6. Làm việc với hình ảnh.
7. Cách lưu và xuất file.

Hãy học theo trình tự này để biết cách sử dụng phần mềm nhanh nhất nhé.
try
Juicing Recipes for green juicing beginners
Antioxidant Blast
Antioxidants are important for and vegetables into your digestion and chronic diseases like no better way to Basics
Now don’t always taste that great to have a this website and an unusual mix of healthy but papaya can reduce the boost it tastes great
Ginger Zinger
Not everyone likes the time to love?
Feeling Fine – Coco Loco
Sometimes you feeling fresh foods in like cancer Leafy green you can be a good juice recipes should definitely a cocktail of ginger is rich creamy texture and fresh juice easily and eases an influx of ingredients all have fallen victim to make delicious juicing as a rich creamy texture and create delicious and tasty recipes should definitely give your diet Fresh fruit department then carrot and