Giới thiệu về giao diện và thanh công cụ trong Photoshop (Phần 2)

Ở phần trước mình có giới thiệu về khu vực làm việc và một số chức năng trên thanh menu trong photoshop. Ở bài viết này chúng ta sẽ tiếp tục làm quen với hộp công cụ ToolBox trong photoshop nhé.giaodienphotoshop4
Hình trên đã hiển thị rất rõ ràng về tên và biểu tượng của các công cụ, giờ mình sẽ giải thích chức năng của từng công cụ:
– Move Tool (V) là một công cụ di chuyển đối tượng trong khu vực làm việc.
– Marquee Tool (M) Công cụ để lựa chọn vùng đồi tượng bằng hình vuông, hình tròn.. bạn có thể giữ chuột phải vào chức năng này sẽ hiện ra một số tùy chọn bên dưới.
– Quick Selection Tool (W) Công cụ giúp ta có thể chọn nhanh một mảng đối tượng bằng cách di chuột.
– Crop Tool (C) Công cụ để cắt đối tượng.
– Lasso Tool (L) Công cụ để vẽ ra vùng chọn theo ý muốn của bạn, chỉ cần bạn nối điểm đầu và điểm cuối lại là xong, bạn có thể thao tác trên vùng chọn của mình.
– Eyedropper Tool (I) công cụ để hút màu bất kỳ trên vùng làm việc của mình.