9 xu hướng thiết kế trong 2016

Các xu hướng thiết kế có thể là một điều bí ẩn. Các xu hướng này chịu ảnh hưởng bởi văn hóa và phương tiện truyền thông, quá khứ và hiện tại, công nghệ, thời trang, và các ngành công nghiệp khác. Chúng đến và đi, nhưng thật khó để nói chính xác khi nào.