6 điều cần biết khi thiết kế banner

Ngày nay, hầu hết các ấn tượng đầu tiên được tạo ra từ công cụ trực tuyến chứ không phải từ con người. Hồ sơ về phương tiện truyền thông xã hội là những tờ danh thiếp mới. Danh thiếp luôn là một phần cực kỳ quan trọng trong xây dựng thương hiệu và hoạt động tiếp