Ý nghĩa của màu sắc trong thiết kế

Trước khi thiết kế 1 sản phẩm gì đó, có phải bạn rất phân vân là không biết sẽ chọn màu gì? Bạn phải  chọn ra ít nhất 2 màu để thể hiện lên nội dung của banner, logo… đó. Nếu  bạn chọn màu  không phù hợp hoặc phối màu có chút gì đó xung