Thiết kế logo và bao bì thương hiệu BioLab

Biolab là một thương hiệu được Viện nghiên cứu Khoa học Quốc gia sáng lập, các nhà khoa học đã nghiên cứu công phu và tạo ra các sản phẩm từ thiên nhiên. BIolab là sự kết nối giữa các nhà khoa học và người tiêu dùng, mang lại những sản phẩm An toàn – Chất