Thiết kế logo ngành công nghệ viễn thông Samurai

May mắn có cơ hội hợp tác với 1 anh người Việt làm việc bên Nhật về lĩnh vực công nghệ – điện tử – viễn thông. Một thương hiệu công nghệ được ra đời với ý tưởng từ tên Samurai là 1 tầng lớp của võ sĩ Nhật bản, thể hiện sự mạnh mẽ,