Tạo chữ hiệu ứng lửa trong Photoshop

Sau đây mình sẽ hưỡng dẫn các bạn làm hiệu ứng chữ lửa. Tạo 1 file với kích thước khoảng 800px . 400px Tiếp theo, tô backgroud màu đen và tạo 1 text màu trắng, để font chữ cứng cáp 1 chút (của mình là font Arial) và để size lớn chút cho dễ nhìn.