Thiết kế brochure & brand Orgatic

Thiết kế brochure A4 gập 3 và bộ branding cho thương hiệu bột lá nhuộm tóc nổi tiếng Ogatic.

 

Xem thêm các dự án Thiết kế Catalog – Brochure chuyên nghiệp.