Alzamil Hotel Catalogue Design

Một job thiết kế Catalogue bị fail trên trang Design Crownd nhưng thấy đẹp nên up lên, coi như lưu lại một kinh nghiệm xương máu trong sự nghiệp desgin 🙂