Thiết kế logo và bao bì thương hiệu Biolab

Biolab là một thương hiệu được Viện nghiên cứu Khoa học Quốc gia sáng lập, các nhà khoa học đã nghiên cứu công phu và tạo ra các sản phẩm từ thiên nhiên. Thiết kế mẫu bao bì chuyên nghiệp cho các sản phẩm của Biolab không chỉ cải thiện về mặt thẩm mỹ mà còn thúc đẩy doanh số bàn hàng trong những năm gần đây.

 

 

Xem thêm các dự án Thiết kế bao bì chuyên nghiệp.